025d7d91-53d4-4732-ab5e-202c80986338.jpg

17 دی, 1398 0

حداقل 20 درصد مردم در طول زندگی، دچار مشکلی در پا می‌شوند که نیازمند مراجعه به پزشک هستند. شاید مهمترین ویژگی کفش اندازه بودن آن است که باعث راحتی و جلوگیری از درد و بدشکلی می‌شود. پا شکل منحصر به‌فردی دارد به طوری که متقارن نمی‌باشد، شکل هندسی خاصی ندارد، با رشد تغییر می‌کند و...

دکتر مجتبی کامیاب

آخرین مقالات

FooterDr

دکتر مجتبی کامیاب
گروه ارتوز و پروتز
دانشیار ارتوز و پروتز
دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلیه حقوق این سایت مربوط به دکتر مجتبی کامیاب © می باشد.