تصاویری از قبل و بعد درمان

در این قسمت تصاویری از قبل و بعد درمان در همین مرکز و با کسب اجازه از بیماران نمایش داده می شود

جمجمهبدشکلینوزادان
قبل
بعد
جمجمهبدشکلینوزادان
قبل
بعد

آخرین مقالات

FooterDr

دکتر مجتبی کامیاب
گروه ارتوز و پروتز
دانشیار ارتوز و پروتز
دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلیه حقوق این سایت مربوط به دکتر مجتبی کامیاب © می باشد.