دکتر کامیاب فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد که مقطع phd خود را در دانشگاه strathclyde در UK به اتمام رسانده و در حال حاضر با بیش از 30 مقاله انگلیسی و پنج کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.


0123456789001234567890

سال با شما

مرکز ارتوپدی فنی کامیاب در دهم اردیبهشت 1389 تاسیس گردیده است.


0123456789001234567890

همکار با تجربه

تیم ده نفری مرکز ارتوپدی فنی کامیاب از بهترین ها در زمینه کاری خود می باشند.0123456789001234567890

مقاله انگلیسی

بیش از سی مقاله انگلیسی در معتبرترین ژورنالهای ارتوزوپروتز حاصل سالها پژوهش در این زمینه می باشد.


01234567890012345678900123456789001234567890

مراجعه کننده

ارائه خدمات به بیش از پنج هزار نفر در این سالها حاصل اعتماد متخصصین و بیماران بوده است.


آخرین مقالات

FooterDr

دکتر مجتبی کامیاب
گروه ارتوز و پروتز
دانشیار ارتوز و پروتز
دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلیه حقوق این سایت مربوط به دکتر مجتبی کامیاب © می باشد.